Judo Klub Kamnik
Naročite se na e-novice
Piši nam Judo Klub Kamnik Facebook
Pogoji vadbe 1. Vadba poteka celotno leto v razpisanih terminih skupin in je plačljiva.

2. Cena vadbe se ne spremeni, če otrok obiskuje vadbo le 1x tedensko (večja zahtevnost dela  trenerja pri podajanju znanja juda).
3. Zaradi praznikov in počitnic se mesečni prispevek za vadbo ne spremeni.
4. Judo klub Kamnik si pridržuje pravico, da zaradi bolezni trenerja, ko ni mogoče organizirati zamenjavo, vadba v tekočem letu 3 x odpade. Obvestilo se pravočasno objavi na spletnih straneh društva in pošlje staršem po e-pošti ali sms-su.
5. Prispevek za vadbo poravnajo starši za 1 mesec vadbe , na začetku meseca. 
6. Vadba se NE ZARAČUNA le v primeru, če je otrok prenehal z vadbo v začetku meseca in starši to sporočijo najkasneje do 10. v tekočem mesecu izključno na elektronski naslov 
7. Stroški pošiljanja opominov in zamudne obresti neplačil, se zaračunavajo v skladu z veljavno zakonodajo.
8. S podpisom prijavnice starši dovoljujejo objavo fotografij ter posnetkov na spletni strani kluba ,  albumu kluba , internem glasilu kluba  in za druge promocijske potrebe kluba. Prav tako se starši s podpisom strinjajo po zakonu o varstvu osebnih podatkov, da odgovorna oseba podatke iz pristopne izjave ali prijavnice uporabi za vodenje evidence v klubu, judo zvezi Slovenije, športni zvezi Kamnik, OKS Slovenije.
9. Za morebitne poškodbe, katerih vzrok so nepredvidljivi dejavniki, na katere trener in klub nimata vpliva, trener in klub ne odgovarjata.
10. Bodoči člani in starši se s podpisom prijavnice strinjajo s pogoji vadbe in statutom judo kluba Kamnik.
KONTAKT

Tel: 051 306 306
 
Mail: judoklubkamnik@gmail.com
 
Mail: info@malasolajuda.si
 
Facebook
Naročite se na e-novice